Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

mllepersonne
0472 4191
mllepersonne

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
mllepersonne
6029 c5c1 500
no właśnie, kim?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
mllepersonne
2236 f228 500
Reposted fromnatinat natinat vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
mllepersonne
mllepersonne
6160 3100
Reposted fromkniepuder kniepuder viaaromatycznie aromatycznie
mllepersonne
1010 5cd2
Reposted fromallnight allnight viaaromatycznie aromatycznie
7138 71c7
5946 a08b

roserosette:

A Story of the Forest: Mavka, 1983, Yuri Ilyenko

Reposted fromjunicks junicks viaaromatycznie aromatycznie
5957 cffe
Reposted fromjunicks junicks viaaromatycznie aromatycznie
mllepersonne
na popękanych chodnikach bije moje serce.
— Fisz
mllepersonne
Wkradł się we mnie najsmutniejszy strach 
Że nigdy mnie nie kochałeś, ani jej, ani nikogo i niczego.
— I knew you were trouble
Reposted fromtereseek tereseek viaaromatycznie aromatycznie
mllepersonne
mllepersonne

February 23 2013

mllepersonne
1717 f4aa 500
mllepersonne
5533 ae39
Reposted fromnebthat nebthat vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
mllepersonne

  Przepraszam, mam zły dzień od kilku dni..

Nie myślcie, że jestem nieszczęśliwy.
Cieszę się, że myślę.
Myślcie, że się cieszę
— M. Białoszewski
Reposted fromprison prison vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
mllepersonne
mllepersonne
 - Wy wszyscy (...) żyjecie w zupełnej pustce. Obcinacie sobie całe olbrzymie obszary duszy.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl